Buurtbemiddeling

Publicatiedatum: Woensdag 23 maart 2016
 

Persbericht
 
Buurtbemiddeling weer succesvoller in 2015
Buurtbemiddeling Land van Cuijk heeft in 2015 88 aanmeldingen binnen gekregen. Dat is een stijging van 15% ten opzichte van 2014. Van deze meldingen is, na de tussenkomst van Buurtbemiddeling, 69% van de burenruzies opgelost. Opvallend is dat steeds meer buren zelf Buurtbemiddeling weten te vinden. Dat is belangrijk, want liever eerst buurtbemiddeling dan politie aan de deur.  Niet toch?
 
Burenruzies
Buurtbemiddeling vindt het belangrijk dat u en uw buren prettig wonen. In een buurt waar bewoners elkaar gedag zeggen en elkaar een helpende hand bieden, is het namelijk fijner en veiliger wonen. Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Soms door een kleine irritatie die niet uitgesproken wordt. Zo is de lente een tijd waarin iedereen vaker buiten is en leefgeluiden goed hoorbaar zijn. Een rokende barbecue, luidruchtige buren, gillende kinderen. Het kan zijn dat u zich hieraan stoort.
 
Praat met uw buren
Buren willen uw woonplezier niet bederven. De buren weten vaak niet eens dat zij u storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek, want kleine irritaties kunnen groter worden als u er niet over praat. De ervaring leert dat snel actie ondernemen door een vriendelijk gesprek met de buren, erger kan voorkomen. Maak duidelijke en realistische afspraken met elkaar en zorg dat u in gesprek blijft, ook als het niet meteen lukt om een oplossing te vinden.
­
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Land van Cuijk helpt, mocht u er samen niet direct uitkomen. Juist in een vroeg stadium samen in gesprek gaan en goede afspraken maken, kan vaak erger voorkomen.
 
 
Meer informatie
Buurtbemiddeling Land van Cuijk
Telefoon: 0485-31 62 04
info@buurtbemiddelinglvc.nl
www.buurtbemiddelinglvc.nl
Buurtbemiddeling is een onderdeel van Sociom, altijd in de buurt
 
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: