Notulen Dorpsraad vergadering 11 april j.l.

Publicatiedatum: Donderdag 14 april 2016
Dorpsraadvergadering 11 April 2016
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 7 maart 2016 worden goedgekeurd.
 
Werkgroepen aan het woord
Mfa
Maarten legt uit dat de werkgroep een goed gevoel heeft bij de voortgang van het MFA De brief aan de gemeente met de extra aanvraag is verstuurd. Nu is het nog even afwachten of het college en daarna de raad hiermee akkoord is. Daarvoor moet er door Vortum-Mullem ook nog al wat gedaan  worden, daardoor gaat de werkgroep er nu ook anders uit zien. Er komt een stuurgroep die bestaat uit een 3 tal werkgroepen, nl. Lokaal, Financieel en Gebouw. Daarvoor zijn al mensen gevraagd, maar er kunnen er nog een paar bij. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Maarten Ebben.
Welkom
De werkgroep welkom is deze maand twee keer op pad geweest. Ze zijn naar Romy Broeren en Daan Smits geweest in de Akkervoortweg en naar de familie Schouten in de st Corneliusstraat. Allebei hebben zij een welkomstboekje en pakket ontvangen.
Goede doelen
De goede doelen actie is dit jaar wederom goed verlopen. Er is iets minder geld opgehaald dan vorig jaar, maar de werkgroep is zeer tevreden met de opbrengst van 2309.79 euro. Iedereen wordt bedankt voor de bijdrage.
LVC NET
Geert van Raaij verteld zeer tevreden te zijn over de opkomst van de 1e inschrijfavond, ze hadden het niet zo druk verwacht. Er komen nog 3 inschrijfavonden, waarvan de datums te vinden zijn op vortum-mullem.info. Er kan ook online ingeschreven worden, maar ook daar moet je niet vergeten de vereniging die je wil sponsoren aan te vinken.
Zorg en Welzijn.
Er is contact opgenomen met de school om te kijken of daar eventueel ruimte is voor het organiseren van de huiskamer bijeenkomsten. Men wacht nog op de reactie van het schoolbestuur
Kermis
De kermis zal dit jaar allemaal te doen zijn in het Gemeenschapshuus. Op Vrijdag is er weer de pubquiz, op zaterdag speelt er een band, en op zondag is het weer pletjes drejen. Op maandag is het kermis terrein nog open, maar er wordt niets meer georganiseerd.
MEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
20 april is er een informatie avond om 19.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis over de toekomstvisie woningbouw. Iemand van de werkgroep wonen zal daarbij aanwezig zijn.
Dit jaar is er voor het eerst een raadcarrousel, dit houdt in dat er op verschillende vergaderingen van de dorpsraad iemand van de gemeente raad aanwezig zal zijn. In Vortum-Mullem zal dat zijn op 2 mei en 4 Juli. Aangezien de vergadering van 2 mei verzet wordt naar 9 mei zal dit nog overlegd worden met de gemeente.
Ilse lamers-fleuren heeft aan gegeven niet verder te gaan met de BPR, ze heeft het op dit moment te druk. Gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur.
 
Eric lamers heeft gevraagd of de informatie over het broodfonds wat men wil gaan oprichten in Groeningen/vierlingksbeek kan worden doorgestuurd naar de ondernemers in Vortum-Mullem.
Rondvraag
Peter van Bree vraagt of de werkgroepen voortaan willen proberen de informatie die zij hebben eerder naar hem toe te sturen, zodat hij het kan vermelden in de agenda
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 9 mei om 20.30 uur bij het Gemeenschapshuus.
 


 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: