Informatieavond wateroverlast

Publicatiedatum: Zaterdag 02 juli 2016

 
Op woensdag 13 juli om 19.30 uur houdt de gemeente Boxmeer in samenwerking met het Waterschap Aa en Maas een informatieavond over wateroverlast. Deze vindt plaats in de Weijer.
 
Op 2 juni jl. werden Boxmeer en omstreken onaangenaam getroffen door een dubbele wolkbreuk, waardoor er voornamelijk veel overlast is ontstaan in de omgeving Boxmeer en Beugen. Deze enorme hoeveelheid neerslag kwam bovenop de neerslag die al weken eerder was gevallen en waardoor de afvoer van water, zowel voor de bewoners in de dorpen als voor de bewoners en ondernemers in het buitengebied, grote problemen opleverde.
Wij zien dat deze vorm van wateroverlast toeneemt en dat er de laatste tijd op vele plaatsen in Nederland, maar ook daarbuiten, overlast ontstaat door de veranderende klimaatomstandigheden.
 
Wat hebben de gemeente en de met de gemeente samenwerkende partijen op 2 juni jl. ondernomen? Is dit voldoende geweest? Hoe kunnen we eraan bijdragen dat de overlast in de toekomst beperkt wordt? Is dat überhaupt wel mogelijk? Hoe anticiperen we op de klimaatveranderingen en kunnen we daar samen iets in betekenen?
Allemaal vragen die bij u en bij ons leven.
 
Daarom nodigen wij, samen met het Waterschap Aa en Maas, de inwoners die in ernstige mate overlast hebben ondervonden, uit voor een bijeenkomst waar we deze vragen aan elkaar voorleggen en waar ideeën kunnen worden uitgewisseld met elkaar.
 
Tijdens deze avond zal de gemeente haar ervaringen en plannen voor wat betreft afwatering etc. met u delen. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten om aan de slag te gaan met een Masterplan Water in samenwerking met het Waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat, ZLTO afd. Boxmeer en de inwoners.
 
Ook zijn die avond de postcommandant van de brandweer Boxmeer en de bevelvoerder brandweer Oeffelt aanwezig. Zij zullen uitleggen welke acties zij hebben verricht op 2 juni en hoe de brandweer ook in de toekomst behulpzaam kan zijn en waar haar taak daarin ligt. Het Waterschap Aa en Maas zal van haar kant belichten welke maatregelen zij treffen om voor nu en de toekomst de overlast zoveel mogelijk te beperken. En u kunt uw opgedane ervaringen met ons delen en eventuele ideeën met alle partijen uitwisselen.
 
Natuurlijk hebben we geen pasklare oplossingen voorhanden voor deze extreme weersuitbarstingen, maar waar mogelijkheden zijn om de overlast te beperken, werken we daar graag aan mee. Uw inbreng is daarbij heel welkom.
 
13 juli om 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur)
De Weijer
Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer
 
Wilt u hierbij aanwezig zijn? U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar: communicatie@boxmeer.nl
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: