Bladmanden

Publicatiedatum: Vrijdag 16 september 2016
Beste inwoners van Vortum-Mullem

De Dorpsraad heeft op 7 september een brief van de Gemeente Boxmeer ontvangen, betreffende het plaatsen van bladmanden.
(De originele brief vind U in de bijlage)

De gemeente wil bladmanden plaatsen onder de volgende voorwaarden:

- Op verzoek worden bladmanden eenmalig uitgegeven aan dorps- en wijkraden of bewoners. Voorwaarde is dat dit enkel gebeurt op plaatsen waar ook daadwerkelijke gemeentelijke bomen staan en deze overlast van blad veroorzaken;
- De gemeente bepaald of er ook daadwerkelijk manden worden geleverd;
- Na levering moet de aanvrager zelf zorgen voor plaatsing, verplaatsing en opslag (na het bladseizoen) van deze bladmanden. Het jaar erop kunnen de bewoners zelf de manden dan weer plaatsen;
- Plaatsing moet op een veilige wijze geschieden zonder dat dit overlast voor de omgeving tot gevolg heeft en mag alleen in de maanden oktober-november-december;
- De gemeente zorgt na telefonisch verzoek binnen drie werkdagen voor lediging en afvoer van het blad.

Na beraad is de Dorpsraad tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om aan de voorwaarden te voldoen, en wil er ook de regie niet van hebben.
De Dorpsraad heeft (nog) niemand gevonden die de manden 9 maanden op wil slaan.
De Dorpsraad kan niet bepalen of het blad van een gemeentelijke boom komt of van een particuliere boom.

Mocht iemand e.e.a. op zich willen nemen, dan kan die contact op nemen met de Dorpsraad.

Hopende U voldoende uitleg gegeven te hebben,
Groeten
Dorpsraad Vortum-Mullem

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: