Coaches gevraagd in het vrijwilligerswerk

Publicatiedatum: Vrijdag 16 september 2016

 
Bij vrijwilligerssteunpunt Actieradius melden mensen met een beperking zich aan voor het vinden van vrijwilligerswerk. Steeds vaker wordt men doorverwezen door een begeleider of contactpersoon van organisaties en gemeenten.
In de praktijk lukt het niet altijd om passend vrijwilligerswerk te vinden en vrijwilligersorganisaties vinden het vaak lastig om de juiste ondersteuning op maat te bieden. Het resultaat: geen geslaagde match en een teleurstelling voor zowel de persoon als de organisatie. Dit kan ook anders!
 
Vrijwilligerssteunpunt Actieradius is op zoek naar mensen die als vrijwillige coach bijzondere vrijwilligers gaan ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. Met bijzondere vrijwilligers wordt bedoeld mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om een stap te zetten richting vrijwilligerswerk. Dit zijn onder andere sommige mensen die langdurig zonder werk zijn, mensen met psychische en/of fysieke kwetsbaarheid en inburgeraars. De vrijwillige coach geeft coachende begeleiding aan de vrijwilliger tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld van 1 tot maximaal 3 maanden, tot er een geslaagde match is.

Een toekomstige vrijwillige coach volgt eerst een training, die bestaat uit 4 dagdelen,  waarin onderwerpen aan bod komen zoals contact maken, aansluiten bij de ander, luisteren en doorvragen, omgaan met weerstand en het geven van feedback.
In november start de training op 4 maandagavonden in Cuijk. Tijdstip en plaats wordt nog bekend gemaakt. De training is in handen van Actieradius in samenwerking met Gertie Copal van AKAFI in Boxmeer. AKAFI is een onderneming die coaching, training en teambuilding aanbiedt en ervaring heeft met kwetsbare vrijwilligers binnen het vrijwilligerswerk. De vrijwillige coaches worden begeleid door sociaal werkers van Sociom.
 
Kunt u goed luisteren, hebt u gevoel voor humor, het hart op de goede plaats en heeft u zin en tijd om een aantal bijzondere vrijwilligers tijdelijk te ondersteunen (zo’n 2/3 uur per week). Dan bent u waarschijnlijk een van onze toekomstige vrijwillige coaches. Graag aanmelden voor 10 oktober a.s. en na aanmelding volgt een kennismaking en intakegesprek.
 
Voor vragen, meer informatie of een aanmelding voor de training kunt u contact opnemen met Wendy Huijbers, sociaal werker van Sociom via info@actieradius.nu of op 0485-700500.
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: