Werkgroep gemeente Boxmeer 1940-1945 op zoek naar informatie!

Publicatiedatum: Donderdag 13 oktober 2016
Geachte inwoners van Vortum-Mullem
 
werkgroep vliegtuigcrashes en noodlandingen gemeente Boxmeer 1940-1945 is op zoek naar informatie.
 
In navolging van de gemeente Venray en gemeente Sint Anthonis is begin dit jaar een werkgroep begonnen met het in kaart brengen van de 25 tot dusverre bekende vliegtuig crashlocaties tijdens WO2,  in de huidige gemeente Boxmeer.
De groep bestaat uit een aantal ervaren onderzoekers en archivarissen en wordt per project, aangevuld met  lokale onderzoekers. De oorspronkelijke groep is reeds in 2003 begonnen en probeert alle locaties in Z-O Brabant in beeld te brengen en haar kennis te delen en te publiceren.
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er ruim 6.000 vliegtuigen neergestort op Nederlands grondgebied. Van iets meer dan 4.000 crashes is de locatie min of meer bekend.
Onze gegevens zijn afkomstig uit de archieven van Volkel en diverse in Engeland. De locaties worden bezocht om middels detecteren, onderdelen van de betreffende toestellen te vinden. Veel gegevens zijn onnauwkeurig of niet compleet; van sommige bestaat alleen een gerucht.
Als archieven ons in de steek laten, moeten we op zoek naar getuigen verklaringen. Mensen die zich momenten kunnen herinneren, of mensen kennen die dat kunnen, uit deze voor velen toch moeilijke en verdrietige periode. Uit deze verklaringen komen vaak, nieuwe aanknopingspunten om een locatie te vinden.
 
Het is de bedoeling dat deze getuigenverklaringen vastgelegd worden, op beeld of op schrift.
Het project wordt afgesloten met het uitbrengen van een boek, het geven van een lezing en het tonen van vele gevonden voorwerpen tijdens een tentoonstelling.
Als de middelen hiervoor gevonden kunnen worden, zou er op iedere crashlocaties, mits deze bereikbaar is, een informatiebord geplaatst kunnen worden met informatie over het type vliegtuig, bemanning e.d. Deze locaties zouden in een gemeentelijke fietsroute opgenomen kunnen worden. Een informatiebord met alle locaties zou bij het gemeentehuis / VVV en in iedere plaats afzonderlijk,  geplaatst worden.
 
Niet alleen bemanningsleden kwamen om het leven, ook op crash-sites zijn tragisch genoeg, onschuldige slachtoffers gevallen.
We kunnen en mogen stellen, dat deze offers niet voor niets zijn gebracht, hoe moeilijk het soms ook is.
 
Onze werkgroep ziet het als een opdracht naar de nabestaanden toe, om de laatste rustplaats van velen die met en tegen ons gestreden hebben te bevestigen en in kaart te brengen.
 
Middels een artikel in de regionale bladen en dorpskranten willen we mensen dringend vragen om zich bij ons te melden als zij mogelijk bruikbare informatie hebben over crashes en noodlandingen in Oeffelt (1), Beugen (2), Rijkevoort (2), Boxmeer (3), Sambeek (2), Vortum-Mullem (3), Groeningen (3), Vierlingsbeek (6), Maashees (0), Holthees (0) en Overloon (4). Iedere informatie, foto- filmmateriaal, verklaringen, dagboeken, tips, hoe minimaal dan ook, is welkom.
Informatie over de zogenaamde “wehrmachtshuisjes” is ook welkom.
 
Indien er bedrijven, instellingen of personen zijn die graag een van de (locale) info borden willen sponsoren, neem dan contact met ons op.
 
Inmiddels zijn een 16-tal locaties vastgesteld en geconfirmeerd; voor de overige 9 hopen we informatie te winnen via uw reakties.
 
 
Voor meer informatie:
De heer Tonnie Ebben
Tel. 0478-631683
 
Voor verdere informatie:
Internet:     http://luchtoorlog.boxmeer4045.nl/
e-mail:       luchtoorlog@boxmeer4045.nl

 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: