Notulen Dorpsraadvergadering 7 november

Publicatiedatum: Woensdag 09 november 2016
Dorpsraadvergadering 7 November 2016                                                            
Locatie: ‘T GEMEENSCHAPSHUUS
Aanvang: 20.30 uur
 
1)         Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
            Hij heet Jan Stoffelen van het CDA en Fonds van Mil namens VDB/LO  van harte welkom.
 
2)         De notulen worden goed gekeurd               
           
3)         Werkgroepen aan het woord       
            *MFA  
            Bij afwezigheid van Maarten, verteld Peter, dat de extra 100.000 euro die de werkgroep bij
            de gemeente had aangevraagd is goed gekeurd.
            De bal ligt nu dus bij ons. Er moet nog veel geld binnen gehaald worden.
            Het een en ander is hiervan al in werking gesteld, 
            Er liggen plannen en die zullen nu tot uitwerking moeten komen.
            De commissie komt binnenkort bij elkaar om dit te bespreken.
 
4)         Mededelingen en ingekomen stukken
            Onze coördinator dorpsraden Willem van de Rijdt gaat met pensioen.
            Er is een opvolger gevonden en dat is Han luijters.
            Zij zullen proberen op de volgende vergadering aanwezig te zijn, om Han voor te stellen.
 
            Op 17 Januari is er een  symposium over langer thuis wonen met dementie in de
            Verkade fabriek in Den Bosch.
            Geïnteresseerde kunnen zich melden bij Peter van Bree
 
            Vanaf 11 November verschijnt er een nieuwe krant.
            Dé Boksmeerse krant, oftewel: DeBok.
            Deze krant verschijnt 1x per 2 weken en is alleen bestemd voor de 11 kerndorpen van
            de gemeente Boxmeer.
            Verenigingen en clubs worden gevraagd hen (pers)berichten met hen te delen.
           
            Op 21 November zullen de kermissen weer geëvalueerd worden met de gemeente.
            Ook de kermis exploitanten zullen daarbij aanwezig zijn.
 
            In de vorige vergadering zijn er enkele vragen gesteld aan de raadsleden van de Sp.
            Mariëlla van Wijnen heeft hier op gereageerd.
            De lift in het gemeentehuis van de parkeergarage naar boven is niet bedoeld voor bezoekers,
            maar alleen voor medewerkers/bestuur
            Dit heeft te maken met beveiligingsoverwegingen.
            Voor mensen die slecht ter been zijn, zijn er twee gereserveerde plaatsen op het parkeerdek
            wat gelijksvloers is.
            Men kan van daaruit gemakkelijk naar de hoofdingang.
            Van daaruit kan men wanneer dat noodzakelijk is opgehaald worden door de ambtenaar
            met wie men een afspraak heeft.
 
            Voor de huiskamerproject kan er met een wmo intaker gepraat worden over de kosten.
            In Vortum-Mullem is dit niet van toepassing want het is hier gratis.
 
            Op 30 November is er een conferentie over “samen zelf doen”
            Dit is Driebergen-Rijssenburg en is vaa 9.30 – 16.30 uur.
            Belangstellende kunnen zich melden bij Peter van Bree.
 
            Van uit het college is er nog antwoord gekomen over de goot bij Café Spoorzicht.
            Gemeente gaat hier geen extra maatregelen treffen.
            De onderhoudsstaat is voldoen en achter de goot ligt 2 meter gemeentegrond,
            zodat het water snel genoeg weg kan.
           
            10 en 11 Maart is er weer een NL doet dag. Aanmelden kan tot en met 31 Januari
            Maria Ebben stelt voor om de speeltuin in de st Hubertusstraat/st Corneliusstraat aan te pakken.
           
5)         Rondvraag
            Jacob Fleuren zegt namens het gemeenschapshuis dat het wil voorstellen om de
            consumptieprijs te verhogen van 1.80 naar 2.00 euro.
            De 20 cent extra zou dan ten goede komen aan het MFA.
            Dit plan zal zeker meegenomen worden naar de commissie vergadering
            die voor binnenkort gepland staat.
 
            Maria Ebben deelt mede dat er een update van het welkomstboekje onderweg is.
            Ze zal daarover binnenkort de verenigingen nog voor benaderen of er iets veranderd is.
6          Peter van Bree dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en deelt nog mede dat de
            volgende vergadering NIET op maandag 5 December, maar op 12 December is.    
        

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: