Notulen dorpsraadvergadering 12 december 2016

Publicatiedatum: Maandag 12 december 2016

Dorpsraadvergadering 12 december 2016
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 7 november 2016 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA
Peter doet namens Maarten Ebben een update. De aanvraag voor uitbreiding van het krediet is toegezegd vanuit de gemeente. Er is een werkgroep samengesteld die de plannen nu verder gaat uitwerken. De thema’s waaraan gewerkt gaat worden zijn financiering, gebouwen en juridisch/kadastraal. Elke maand zal er een update plaatsvinden tijdens de dorpsraadvergadering
 
Kermis
Namens de werkgroep Kermis zijn Frans Broeder en Pedro Lamers bij een bijeenkomst geweest met de gemeente, de kermisexploitanten en de kleinere dorpen. Het wordt steeds moeilijker voor de kermisexploitant om in de kleine dorpen rendabel te draaien, waarbij de gemeente nog een financiële bijdrage levert. In 2017 doet de gemeente dit ook nog maar daarna is de kans groot dat dit gaat veranderen
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Op 14 februari is er om 16.30 uur een afscheidsreceptie van Willem van Rijdt in het gemeentehuis van Boxmeer
 
Verenigingen die een vermelding willen krijgen in de toeristische gemeentegids kunnen dit nog doorgeven voor 30 december aan redactie@aksemedia.nl of telefonisch op 0223673010
 
Op 17 januari is er een bijeenkomst om 19.30 uur in het gemeentehuis over het communicatieprotocol
 
De borden over de buurtpreventie zijn geplaatst
 
NL doet vindt in 2017 plaats op 10 en 11 maart. Aanmelden hiervoor kan tot 31 januari 2017
 
De nieuwjaarreceptie van de gemeente Boxmeer is op 2 januari 2016 van 17.00 tot 19.00 uur
 
 
Rondvraag
Ronnie Graat meldt dat op 1 januari de jaarlijkse nieuwjaarsduik gaat plaatsvinden in de Pastoor Sweensstraat
 
Ronnie meldt verder dat afgelopen week in het weekblad ‘de Bok’ een artikel heeft gestaan waarin vermeldt wordt dat het volgend jaar 75 jaar is geleden dat Vortum en Mullem zijn samengevoegd. Wellicht kan hier volgend jaar een activiteit omheen worden georganiseerd
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst hebben we onze traditionele nieuwjaarsborrel. Deze vindt plaats op 2 januari om 20.30 uur.
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: