Prestatieafspraken Mooiland, Wonen Vierlingsbeek en gemeente Box

Publicatiedatum: Dinsdag 13 december 2016

 
Boxmeer, 12 december - Het realiseren van voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen. Dat zijn de doelstellingen waar de gemeente Boxmeer en woningcorporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zich de komende jaren voor gaan inzetten. Vandaag heeft de gemeente hiervoor de prestatieafspraken 2017 met de corporaties ondertekend.
Wethouder Peter Stevens: ‘Dit is een positieve start voor verdere afspraken de komende periode’.
 
Mooiland heeft op dit moment 2295 sociale huurwoningen in Boxmeer. Dat is ongeveer 82% van het totaal aantal sociale huurwoningen in de gemeente. Wonen Vierlingsbeek heeft 485 sociale huurwoningen in 6 kleine kernen van de gemeente. In 2017 neemt de sociale woningvoorraad in Boxmeer toe door een aantal nieuwbouwprojecten van Mooiland zoals Hart van Beugen (fase 2), Hofstede Elderom (fase 5 en 6) en Jan Tooropstraat (Pauluskerk).
 
De gemeente en beide corporaties gaan in 2017 op zoek naar aanvullende locaties voor nieuwbouw in de komende jaren. Wonen Vierlingsbeek wil in de komende jaren, bij voldoende aantoonbare behoefte, een aantal kleinschalige projecten in de kleine kernen realiseren.
 
Voldoende slaagkansen voor de doelgroep
Mooiland en Wonen Vierlingsbeek zetten zich in om de sociale huurwoningen in Boxmeer vooral beschikbaar te houden voor de doelgroep. Daarom starten de partijen in 2017 gezamenlijk een monitor om bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten goed te kunnen laten aansluiten bij de opgaven binnen de doelgroep. Over de huisvesting van bijzondere doelgroepen gaan de corporaties, de gemeente en zorgorganisaties in 2017 verder in gesprek.
 
Betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid
Mooiland streeft naar betaalbare woonlasten voor huurders. Om betaalbaarheid te garanderen zijn afspraken gemaakt over het huurbeleid van Mooiland. De komende jaren beoogt Mooiland slechts een beperkte huurverhoging in de gemeenten in Noordoost Brabant voor de doelgroep. Wonen Vierlingsbeek sluit zich bij dit uitgangspunt aan.

De sociale huurwoningen van beide corporaties in Boxmeer hebben een goede en duurzame kwaliteit. De woningen zijn ruim, goed onderhouden en hebben gemiddeld al een goed energielabel. De corporaties blijven investeren in leefbaarheid in Boxmeer, binnen de mogelijkheden die de Woningwet nog biedt. Afstemming van de investeringen tussen de gemeente en de corporaties is daarbij heel belangrijk.
 
Woningwet
Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. Basis voor de prestatieafspraken is de actuele Woonvisie.
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: