Dorpsraadvergadering 6 maart 2017

Publicatiedatum: Maandag 06 maart 2017

Dorpsraadvergadering 6 maart 2017
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom met een speciaal welkom aan Johan Zegers projectontwikkelaar uit Merselo die een presentatie houdt over de bouwplannen op de Bosch-Akker.
 
 
Notulen
De notulen van 6 februari 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA KNILLUS
John Ebben doet een update. De werkgroep die elke 2 weken bijeenkomt is volop bezig met het uitwerken van de plannen. De thema’s waaraan gewerkt wordt zijn financiering, gebouwen en juridisch/kadastraal. Tot nu toe lopen de meeste zaken voorspoedig, maar er moeten nog veel zaken verder in detail worden uitgewerkt. Het plan is om op 15 mei een bijeenkomst te houden in de kerk waarin alle plannen rondom het nieuwe MFA worden toegelicht. Het is verder de bedoeling om een ‘prijsvraag KNILLUS ja/nee’ te organiseren rondom de naam van het nieuwe MFA. De stemming vindt plaats tegelijk met de verkiezingen op 15 maart.
 
Wonen
Johan Zegers geeft een toelichting over de mogelijkheden van bouwen op de Bosch-Akker. Hij geeft aan dat er een breed scala aan mogelijkheden is van starter, senioren, 2-onder 1 kap tot vrijstaand. Hij heeft van alle typen woningen voorbeelden meegenomen. Diegenen die interesse hebben kunnen met hem contact opnemen.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De buurtpreventie app loopt heel erg goed. De politie heeft gevraagd om middels een pilot aan te sluiten bij deze buurtapp zodat de politie ook relevante berichten op de app kan plaatsen. De beheerders van de app zullen dit binnenkort oppakken.
 
De notitie conceptbeleid evenementen ligt ter inzage bij de gemeente.
 
De gemeente Boxmeer organiseert een bijeenkomst Werk in Uitvoering. Frans Broeder sluit hier sowieso namens de dorpsraad bij aan. Geïnteresseerden kunnen hier met Frans naar toe gaan.
 
Het Oranjefonds heeft geïnformeerd naar mogelijkheden voor een collecte. Ze voldoen niet aan de eisen van de Goede Doelen Week, dat ze voldoende collectanten moeten leveren, dus daar kunnen ze niet aan mee doen.
 
Radius organiseert de komende tijd enkele keren een workshop fondsenwerving. Aanmelden kan bij Radius.
 
Op 25 maart is er een ‘We doen het zelf’-festival dat georganiseerd wordt in Amersfoort.
 
Er is een club van 500. De provincie zoekt 500 brabanders die mee willen werken aan een project bedoeld om middels duurzaam vervoer het milieu minder te belasten. Aanmelden kan via www.brabant.nl/
 
De KBO en jagersvereniging gaan waarschijnlijk meedoen aan de nationale opschoondag op 25 maart.
 
 
Rondvraag
Maria meldt de commissie Welkom afgelopen maand enkele welkomstpakketten heeft uitgedeeld. Alle mensen die het pakket hebben ontvangen hebben enthousiast gereageerd.
Er is ooit besloten dat er bordjes zouden komen bij het Joelvuur en de Amerikaanse eik. De tekst wordt aangeleverd door Herman van Bree en Maria Ebben gaat de bordjes maken (besluit eerdere vergadering!).
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Deze vindt plaats op 3 april om 20.30 uur.
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: