Dorpsraadvergadering 9 april 2018

Publicatiedatum: Maandag 09 april 2018
Dorpsraadvergadering 9 april 2018
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 5 februari 2018 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De bouw verloopt voorspoedig. Activiteiten liggen op hoofdlijnen binnen het gestelde budget. Binnenkort is er nog een update met de gebruikersraad. Het slotfeest van het Gemeenschapshuus vindt plaats op 27 april samen met Koningsdag. De officiële opening van Knillus staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
BSSA (BasisSchoolStAnna)
Er is een werkgroep die wil promoten hoe goed St. Anna het doet. Het potentiële aantal jonge kinderen is inmiddels zo groot dat er weer nagedacht wordt om peuterspeelzaal Duimeleintje op te starten met ingang van volgend schooljaar. Belangrijk is en blijft dat nieuwe inwoners met jonge kinderen enthousiast gemaakt worden voor onze basisschool.
 
Vortum open’t
Het weekend van 2 en 3 juni is er ‘open dag’ in Vortum-Mullem. Op 2 juni gaat Knillus open. Op 3 juni  openen diverse bedrijven en verenigingen de deuren. Ook op het plein bij Knillus vinden diverse activiteiten plaats. Het volledige programma volgt binnenkort op een flyer.
 
Goede Doelen Week
Wederom een goede week geweest. Er worden nog vrijwilligers gezocht.
 
Welkom
De werkgroep Welkom heeft afgelopen maand welkomstpakketjes gebracht naar de familie Jansen in de Langstraat en de familie Rothoff aan de Provinciale weg.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
Het bestemmingsplan buitengebied ligt op dit moment ter inzage bij de gemeente Boxmeer
 
Reizigersoverleg Brabant verricht onderzoek over het openbaar vervoer in de kleine kernen. Er wordt nog gezocht naar mensen die aan dit ‘OV reizigers panel’ deel willen nemen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter.
 
 
Licht op Jong heeft laten weten dat de Woonboom verplaatst gaat worden naar Knillus, maar dat hij in slechte staat is. Er wordt nagedacht over een nieuwe Woonboom.
 
Op 16 april is er een bijeenkomst ‘schoolpleinen van de toekomst’. Peter heeft de uitnodiging doorgestuurd naar St. Anna.
 
De dorpsraad wil na de zomer actief aan de slag met ‘Dorpsplan 2.0’. Info volgt t.z.t.
 
Er komt een nieuwe coördinator ‘Wijk- en Dorpsraden’. Er is een profielschets opgesteld waar we ook vanuit Vortum-Mullem een reactie op moeten geven.
 
 
Rondvraag
Jacob meldt dat het huis (2x!) in de Molenhof weer verhuurd is.
 
Herman merkt op de er geen activiteiten uit Vortum-Mullem vermeld staan in het krantje ‘de Bok’. Herman neemt hierover contact op met de krant. Wellicht wat algemener nadenken over PR in de toekomst.
 
 
Sluiting


Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst onder voorbehoud op 7 mei om 20.30 uur in de gerfkamer van Knillus. 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: