Aanvraag subsidie proeftuin aardgasvrije wijken ‘Forza Vortum’

Publicatiedatum: Maandag 23 juli 2018

 
De gemeente Boxmeer wil graag in 2045 energieneutraal zijn. Een grote ambitie waar nog veel werk voor verzet moet worden. In het kader van deze grote opgave heeft het college van B&W het besluit genomen voor een subsidieaanvraag om in onze gemeente een bestaande wijk aardgasvrij te maken. De gemeente Boxmeer wil hier graag ervaring mee opdoen. Hiervoor worden aanpakken, technieken en leerprocessen onderzocht om de juiste formule te vinden. Een formule waardoor ook kleinere gemeenten en dorpen in staat worden gesteld om te kunnen verduurzamen.
 
‘Forza Vortum’
Het aardgasvrij maken van bestaande woningen betekent niet niets. Dit vraagt een enorme omschakeling, flexibiliteit en aanpassing van onze inwoners. We komen hiermee letterlijk bij u in de keuken. De wijk, of eigenlijk het dorp, waarvoor de gemeente deze aanvraag heeft ingediend is Vortum-Mullem. Een proeftuin in een omgeving waar de samenhorigheid groot is, de wens is om verdere krimp te voorkomen, om zo een dorp als Vortum-Mullem duurzaam in stand te houden.
 
Samen aan de slag
Begin oktober 2018 is bekend of de ingediende subsidieaanvraag van de gemeente ook daadwerkelijk gehonoreerd wordt. Voor het aardgasvrij maken van de bestaande woningen in Vortum-Mullem, zoekt de gemeente vervolgens de samenwerking met de inwoners om hen enthousiast te krijgen actief deel te nemen aan deze proeftuin. Samen met de inwoners en diverse partijen zoals de dorpsraad, Enexis, het regionaal energieloket en platform Brabant Woont Slim wil de gemeente dan starten met een eerste groep van 20 woningeneigenaren die zich hiervoor vrijwillig kunnen aanmelden. Er wordt exact in beeld gebracht wat het per woning kost om naar een aardgasvrije oplossing te gaan. De regie blijft in handen van de woningeigenaar. Hij of zij bepaalt zélf welke maatregelen hij /zij als eerste wil aanbrengen in of op de woning. De subsidie die de gemeente heeft aangevraagd komt beschikbaar als budget voor het uitvoeren van de benodigde maatregelen.
 
Meer informatie
Wilt u nu al aan zelf aan de slag met het verduurzamen van uw woning?
Kijk dan voor meer informatie op Brabant Woont Slim (www.brabantwoontslim.nl)
 
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: