Dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Vrijdag 28 juni 2019
Hallo Allemaal,
 
Komende maandag alweer de laatste vergadering voor de zomerstop.
In de bijlage vinden jullie de notulen van de vorige vergadering.
 
Komende maandag zullen we het dorpsplan 2.0 presenteren en dit aanbieden aan het college van B en W, dat deze avond aanwezig zal zijn.
De speerpunten uit het dorpsplan zullen worden toegelicht door de werkgroepen.
 
 
Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 Juli
Locatie: Café KNILLUS
Aanvang: 20.30 uur
 

 
1)         Opening                                                                                          
 
2)         Presentatie van het dorpsplan 2.0
            In februari is met medewerking van een groot aantal inwoners van Vortum-Mullem
            gewerkt aan het nieuwe dorpsplan. Dit is nu klaar en zal gepresenteerd worden.
 
3)         Overhandiging van het dorpsplan aan het college van B en W.
            Het College van B en W is deze avond aanwezig. Zij zullen het
            Nieuwe dorpsplan overhandigd krijgen.
           
4)         De werkgroepen aan het woord.
            De werkgroepen Pr en Recreatie en Infrastructuur zullen een korte inleiding geven
            over hetgeen waar zij mee bezig zijn.
            Dit zijn nieuwe werkgroepen die uit het nieuwe dorpsplan naar voren zijn gekomen.
                       
5)         Mededelingen en ingekomen stukken
 
6)         Rondvraag
            De bewoners aan het woord                                                
 
7)         Sluiting          

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: