Dorpsraadvergadering 7 oktober

Publicatiedatum: Maandag 07 oktober 2019
 
Dorpsraadvergadering:  maandag 7 oktober
 
Locatie: MFA KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)         Opening                                                                                                    
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
            
2)         De werkgroepen aan het woord      
Werkgroep Wonen   
Guido geeft een update over het bouwen in Vortum-Mullem. Op dit moment zijn 3 van de 6 huurwoningen aan de Boschakker verhuurd. Verder is er volop interesse voor 2-kappers in zowel Molenhof en Boschakker. Ook voor een 3-kapper aan de Boschakker is er interesse. Guido gaat nog promotie maken op de social media voor de 3-kapper.
 
Werkgroep 75 jaar bevrijding
De werkgroep kijkt terug op een geslaagde dag met de presentatie van Tonnie Ebben, aansluitend de brunch en de dorpsquiz. Het uitstapje met de jeugd is helaas wat in het water gevallen (letterlijk met de vele regen). Boekjes á € 2,-- kunnen nog besteld worden bij Peter van Bree.
 
Werkgroep Welkom
Er is een welkomstpakket uitgedeeld aan de familie Ivo de Hoog en Lois van Beveren in de St. Hubertusstraat. Het ophangen van de vogelhuisjes door de nieuwe inwoners tijdens de kermis is ook als erg positief ervaren.
 
Werkgroep Peuterspeelzaal
Jan Broeder meldt dat de gemeente een gesprek aan is gegaan met Spring en Hennie Creemers. De uitkomst is positief en het lijkt erop dat er op korte termijn een ‘officiële’ peuterspeelzaal komt.
 
Werkgroep Promotie en Recreatie
Jan Hendriks stopt met de werkgroep. De werkgroep zoekt nog naar een opvolger voor Jan.
            
Werkgroep Kermis
De commissie is erg tevreden over het verloop en het programma. Evaluatie volgt woensdag aanstaande.

3)         Mededelingen en ingekomen stukken
Peter en Frans zijn bij het partneroverleg geweest. Overleg ging met name over de nieuwe gemeente. Er zijn vragen gesteld over de aanpak van de St. Cornelisstraat. Volgend jaar vindt geen renovatie plaats, maar een grondige aanpak staat op de agenda van de begroting voor het jaar 2021. Het idee wordt geopperd om een werkgroep op te richten om vooraf al een plan uit te werken voor de herinrichting van de St. Cornelisstraat. Verder is er gesproken over de eikenprocessierups. In de achterhoek is er een proef geweest met koolmezen die deze rupsen opeten. Voorstel is om nestkastjes te hangen voor koolmezen die dan de processierups kunnen bestrijden. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht binnen de gemeente. Vanuit Vortum-Mullem kunnen geïnteresseerden zich hiervoor melden bij de dorpsraad.
                                      
4)         Rondvraag (de bewoners aan het woord)  
Geen vragen!
                                                   
5)         Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering       

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: