Opstart bewegings- en ontmoetingsactiviteiten SWOGB

Publicatiedatum: Dinsdag 01 september 2020

De SWOGB biedt samen met haar docenten en dirigenten ouderen van de gemeente Boxmeer een breed scala aan bewegings- en ontmoetingsactiviteiten, zoals dans, bewegen, yoga, zang en aquafit. Vanwege het covid-19 virus zijn deze activiteiten in maart jl. stilgelegd.
In juni hebben de coronamaatregelen van de overheid weer ruimte gegeven. Aanvankelijk was dat voor buiten, later ook voor binnen activiteiten. Samen met de docenten heeft de SWOGB toen veel activiteiten voorzichtig opgestart. Ouderen hadden weer de kans elkaar te ontmoeten.
De activiteiten waren vrij toegankelijk voor alle ouderen van de gemeente. Met beperkingen en onder voorwaarden is het nu mogelijk alle activiteiten weer aan te bieden.
Daarom heeft het bestuur samen met de docenten en met vertegenwoordigers uit alle dorpen bekeken hoe we in september tot een verantwoorde opstart kunnen komen.
Zo maar een startsignaal geven, kan niet. Alle deelnemers zijn immers ouderen, in meer of mindere mate kwetsbaar. Ze voelen zich niet altijd veilig. Alles moet daarom zorgvuldig worden afgewogen: het beoordelen van de ruimtes en verantwoord gebruik hiervan, goede instructies en toezien op het nakomen van de regels.
Met als basis van de coronaregels van de overheid zijn alle activiteiten zijn per kerkdorp met de docenten besproken. Vooral is er op gelet of:
- De ruimte groot genoeg is om afstand te kunnen houden.
- De routing in het gebouw geschikt is om bij binnenkomst en vertrek elkaar niet tegen te komen.
- De ventilatie op orde is.
- De hulpmiddelen ontsmet kunnen worden.
Waar nodig zijn er aanpassingen zoals het verkleinen van groepen en andere ruimtes. Er is aandacht voor instructies. Docenten en dirigenten zullen het nakomen van veiligheidsmaatregelen bewaken.
In de loop van september kan alles opgestart worden, soms eerst met een koffie-uurtje om bij te praten en afspraken te maken.
Wij wensen alle deelnemers een mooi en actief jaar en veel gezondheid toe. Wees gerust: Docenten en dirigenten pakken de begeleiding van de activiteiten op een verantwoorde wijze op.
Bent u een oudere van de gemeente Boxmeer, overweegt u om ook te gaan deelnemen aan een activiteit, bezoek dan onze website www.swogb.nl
Het bestuur van de SWOGB
In september gaan verschillende activiteiten weer van start. We sommen ze voor U op per kern. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen in de maand september vrijblijvend komen kijken, kennismaken en natuurlijk ook meedoen. Informatie is te verkrijgen bij de diverse docenten en dorpscoördinatoren of via de website van de SWOGB.
 
Vortum-Mullem
Yoga met Camilla Brouwer
Wekelijks op donderdagavond van 18.00 – 19.00 uur Yoga op de mat in MFC De Knillus in Vortum-Mullem. Ook hier is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers. Info Camilla 06-12947139
MBvO met Dedde Hoekstra
“We gaan door met de lessen die we ook in augustus verzorgd hebben. Wekelijks op maandagmiddag van 14.00 - 14.45 uur een groep in MFC De Knillus Vortum-Mullem.”

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: