Wijziging plan Weijerpark

Publicatiedatum: Woensdag 27 januari 2021
Wijziging plan Weijerpark

Het college bedankt alle betrokken inwoners die meegedacht hebben over de plannen voor het Weijerpark. Op dinsdag 26 januari is het plan gewijzigd vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met zowel de inbreng van inwoners als de wateropgave die opgelost moet worden.
 
Wethouder Jeu Verstraaten: “Het gaat er natuurlijk om dat het park voor iedereen een plek blijft om met plezier naartoe te gaan. We hebben de inbreng van onze inwoners dan ook ter harte genomen. Tegelijkertijd hebben we een wateropgave waarvoor we een oplossing moeten bieden, zodat het gebied hevige regenval kan verwerken.”
 
Wat zijn de wijzigingen?


De ‘Achterweijer’ blijft behouden.Het was nooit het voornemen om de hele gracht te dempen, enkel een gedeelte parallel aan de Raetsingel. De bestaande gracht in het park en het gedeelte parallel aan de Raetsingel blijft behouden. De verbreding die in 2003 gerealiseerd is gaat onderdeel uitmaken van de wadi.
Het eiland in de Weijergracht blijft behouden.
Geen betonverharding van Oude Eijkenlaan.De Oude Eikenlaan loopt diagonaal door het park en heeft hoge cultuurhistorische waarde. Het pad  wordt daarom niet met beton verhard zoals de andere paden, maar met een halfverharding.
De toegangsbrug blijft in dezelfde vorm behouden.
Dit was een omissie in het plan.
Van de 10 ‘te verwijderen’ bomen worden er 5 verplaatst binnen het park. 
Waterinfiltratie
Een veel gestelde vraag is waarom het Weijerplein niet ingezet kan worden voor de wateropgave, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met het Hoogkoorplein. Dit verschil ligt in de wateropgave: bij het Weijerpark zijn aanpassingen nodig om overtollig regenwater te infiltreren (terug in de bodem). Bij het Hoogkoorplein, als laag punt, was het noodzakelijk om overtollig rioolwater op te vangen.
 
Met deze aanpassingen aan het plan is de gemeente nog steeds goed op weg om in 2030 waterbestendig te zijn.
 

Het aangepaste vastgestelde ontwerp is binnenkort te vinden op www.boxmeer.nl/weijerpark.
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: