Inwonersenquête over AZC Overloon

Publicatiedatum: Dinsdag 02 februari 2021
Inwonersenquête over AZC Overloon
Onderzoek naar ervaringen met zes jaar opvang asielzoekers
 
Wat zijn uw eigen ervaringen met het AZC Overloon? Hoe staat u tegenover het voortzetten van de opvang? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van het onderzoek worden gesteld aan inwoners van 16 jaar en ouder in de dorpen rondom het AZC Overloon. Het onderzoek begint omstreeks 12 februari; de resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht.
Het AZC Overloon is gevestigd aan de Stevensbeekseweg tussen Overloon en Stevensbeek en is medio 2014 geopend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier maximaal 875 asielzoekers op. De termijn dat het AZC in Overloon gevestigd is, eindigt in 2022. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad verlengd worden. De evaluatie is dus nodig zodat de gemeenteraad van Boxmeer komend voorjaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Overloon.
Het onderzoek
Om een goed onderbouwd besluit over de continuering te kunnen nemen, laat de gemeente Boxmeer door I&O Research een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen met de opvang van asielzoekers, om daaruit lessen te kunnen trekken voor de komende periode. Tijdens de evaluatie gaan de onderzoekers met verschillende partijen in gesprek, zoals scholen, winkeliers, het openbaar vervoer en inwoners van omliggende dorpen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om een vragenlijst via internet in te vullen. Ook inwoners van de omliggende dorpen in de gemeente Sint Anthonis ontvangen een uitnodiging. Het gaat in de gemeente Boxmeer om de dorpen Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem en Boxmeer. In de gemeente Sint Anthonis gaat het om de dorpen Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek.
Burgemeester Van Soest benadrukt het belang van het onderzoek: “Het is essentieel dat we weten wat de ervaringen van zoveel mogelijk inwoners uit de omliggende dorpen zijn met de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Van deze inwoners horen we ook graag een mening als zij geen persoonlijke ervaring hebben met de opvang van asielzoekers. Hierdoor kunnen we de raad zo breed mogelijk informeren over de ervaringen met het AZC in onze samenleving. ”

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: