Sámen bouwen aan een duurzaam Land van Cuijk

Publicatiedatum: Dinsdag 14 december 2021

Sámen bouwen aan een duurzaam Land van Cuijk
CDA, Liberaal LVC, Team Lokaal én GroenLinks/ PvdA starten formatiebesprekingenHet CDA heeft als winnaar van de herindelingsverkiezingen afgelopen week het voortouw genomen
voor coalitievorming in verkennende gesprekken met álle partijen. Op basis van deze constructieve
gesprekken concludeert het CDA dat zij graag met de vier grootste partijen het formatieproces wil
starten.
De herindelingsverkiezingen van 24 november lieten een duidelijk beeld zien. Het CDA werd door de
kiezer beloond voor een heldere koers en goed programma, met 13 zetels. De andere winnaars in het
Land van Cuijk waren Team Lokaal met 8 zetels, Liberaal Land van Cuijk met 5 zetels en GroenLinks/
PvdA met 3 zetels.
Lijsttrekker CDA, Bouke de Bruin: “Met de keuze voor deze partijen wordt recht gedaan aan de stem
van de kiezer. Daarbij sluit deze aan bij verschillende doelgroepen onder de kiezers: de stemmer op
lokale partijen wordt gezien. De links/progressieve stemmer wordt gehoord. En ook de stemmers
meer in het midden en met een liberale inslag wordt nadrukkelijk een plaats gegeven in de
formatiebesprekingen”.
Hiermee zet het CDA in op een bestuurscultuur voor het Land van Cuijk die wordt gekenmerkt door
een politiek van open verhoudingen. Een cultuur waarbinnen geen sprake is van traditionele
verhoudingen tussen oppositie en coalitie. Een sfeer waarbinnen juist de verbinding tussen links en
rechts wordt opgezocht. En een context waarbij gezocht kan worden naar wisselende meerderheden
tussen partijen op voorstellen vanuit het college.
Het CDA zou graag met deze partijen op korte termijn te komen tot een bondige coalitieverklaring.
Hierin worden hoofdlijnen voor de komende bestuursperiode vastgelegd én wordt ingegaan op de
manier waarop deze partijen met elkaar en met de raad en samenleving willen omgaan.
Streven is om begin van het nieuwe jaar al het college te presenteren. Een college dat met zes of
zeven wethouders klaar staat om de grote opgaven op het terrein van bouwen, duurzaamheid,
bestaanszekerheid, de transitie in de landbouw en de kernendemocratie op te pakken.

In het eerste kwartaal van 2022 wil het CDA met álle partijen in de raad komen tot een zogenaamd
raadsprogramma. Met dit programma wordt erop ingezet om raadsbreed te komen tot speerpunten
en een agenda voor de komende bestuursperiode.
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: