Wensenlijst buitenruimte

Publicatiedatum: Donderdag 23 november 2023

Nieuwe ronde wensenlijst buitenruimte


Voor wijk- en dorpsraden

 

Wijk- en dorpsraden worden ook dit jaar opgeroepen hun wensen en ideeën voor de openbare ruimte centraal aan te leveren. Deze zogenaamde WIU- wensenlijst  kan tot 1 december worden gevuld.

 

In de gemeente Land van Cuijk is WIU (werk in uitvoering) een digitale overzichtskaart van werkzaamheden. Deze geeft een goed overzicht van wat er de komende jaren staat te gebeuren aan grotere ingrepen in de openbare ruimte. Op de kaart zie je werkzaamheden van de verschillende afdelingen, maar ook van bijvoorbeeld nutsbedrijven (water, gas, telecom en elektra).

 

Zo worden werkzaamheden waar het kan gecombineerd. Zodat bijvoorbeeld een straat niet twee keer kort achter elkaar op de schop hoeft. De overzichtskaart is ook handig voor inwoners om te zien wat en wanneer er iets in hun omgeving speelt. Ook is bij elk project te zien wie de contactpersoon is. Op ons.landvancuijk.nl/WIU vind je meer informatie en de link naar de kaart.

 

Combineren

Wijk- en dorpsraden kunnen de kaart ook gebruiken om wensen en ideeën te combineren met dat wat er al staat te gebeuren.  Maar ook buiten de al geplande werkzaamheden kunnen ze  verzoeken voor de openbare ruimte aanleveren.

 

Wethouder David Sölez: “Op deze manier kun je de wensen die er zijn op plekken waar al werkzaamheden zijn gepland, meenemen in het geheel. Dat scheelt in kosten en in rompslomp voor de buurt. Een ander groot voordeel is dat de verzoeken voor 1 december binnen zijn. Hierdoor kunnen we ze in de begrotingscyclus meenemen. Daarmee wordt vaak sneller duidelijk wat haalbaar is, dan wanneer op een willekeurig moment in het jaar een verzoek wordt gedaan”.

 

Verzoeken

Afgelopen jaar werkten  de wijk- en dorpsraden in deze gemeente voor de eerste keer met WIU. Alle 42 raden leverden een lijst aan. In totaal kwamen er 426 verzoeken binnen. De dorps-en wijkraden hebben inmiddels met uitleg een reactie ontvangen op hun verzoeken. Daarvan konden er 120 direct worden uitgevoerd. Voor 151 was wat meer toelichting nodig of extra geld. 153 van de verzoeken worden niet of niet nu uitgevoerd. 9 vragen waren niet voor WIU bestemd.

Enkele van de verzoeken die uitgevoerd konden worden: in samenwerking met dorpsraad/vrijwilligers een beweegpark inrichten in Sint Agatha, bomen planten ter beschutting

op een strandje en naastgelegen hondenveld in Beers en het vervangen van een glijbaan in Boxmeer-zuid.

 

Wethouder David Sölez: “Het is heel positief dat alle wijk- en dorpsraden meteen al de weg  wisten te vinden. Dit is voor ons een van de manieren om in een grotere gemeente, toch dicht bij de mensen en de kernen te blijven. En natuurlijk blijven we kijken hoe WIU nog beter kan”.

 

Inwoners

Heb je zelf een idee voor een verbetering van de buitenruimte van je buurt? Je kunt via je wijk- of dorpsraad ideeën aandragen voor WIU. Denk dan bijvoorbeeld aan meer groen in de wijk of het opknappen van een speeltuin. Let wel: zaken als losliggende stoeptegels en overhangende takken passen niet in WIU. Dit kun je altijd melden via de MijnGemeente-app of via de melding-pagina op de gemeentelijke website: gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte . De contactgegevens van de wijk- en dorpsraden vind je op gemeentelandvancuijk.nl/wijk-en-dorpsraden.

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: