Dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Maandag 05 juni 2023

Dorpsraadvergadering:  maandag 5 juni                             

Locatie: Café KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1.  OPENINING

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

 

 

2.  NOTULEN VORIGE VERGADERING

Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

 

 

3.  WERKGROEPEN

Beweegtuin

Het plan voor de beweegtuin wordt m.b.v. een PowerPoint door Peter gepresenteerd. Het plan wordt in samenwerking met Sports2play. De werkgroep bestaat verder uit Gerdien Deenen, Pedro Lamers, Ivo v.d Horst, Steffy Berkvens en Peter van Bree. De locatie van  de beweegtuin wordt bij het speelveld tegenover de Boschakker en is geschikt voor jong en oud. Er komt geen doel om overlast van ballen voor de buurt tegen te gaan. Het plan zal tegelijkertijd worden uitgevoerd met de renovatie van de St. Cornelisstraat.

 

Sint Cornelisstraat

Het plan voor de renovatie van de Sint Cornelisstraat zal na de zomervakantie tijdens een informatie avond besproken worden tijdens de dorpsraadvergadering. Uitvoering staat gepland in kwartaal 2 2024. Vanuit de gemeente is tijdens het lustrum van Knillus een toezegging gedaan om dan ook de upgrade van het dorpsplein te subsidiëren.

 

Knillus

Het 5-jarig jubileum van Knillus is afgelopen weekend gevierd. Alle reactie waren erg positief en ook het organiserend comité was erg tevreden. De huiskamer is bezig met nieuw meubilair.

 

 

4.  MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

 

Suggesties rondje Vortum-Mullem met Burgemeester Marieke Moorman

Op vrijdag 13 oktober van half 10 tot 12 uur staat het bezoek van de burgemeester gepland. Alle ideeën voor het rondje kunnen worden gemeld bij de dorpsraad.

 

Poll Windenergie

Tot 11 juni 2023 kan de inwonerspoll zonneparken en windenergie gemeente Land van Cuijk ingevuld worden. De poll is bedoeld voor het op te stellen beleid.

 

Wiu lijst

Er is een reactie gekomen op onze vragen op de WIU (Werk In Uitvoering) lijst. De aanleg van een parkeerplaats op het sportveld wordt opgepakt als ook de dorpsraad hieraan een bijdrage wil levern. Verharding van de weg ernaar toe gaat niet gebeuren. Een straatlantaarn op de Haltestraat gaat ook niet door (teveel licht in buitengebied). Plaatsing van een digitaal reclamebord hangt nog af van het beleid dat hierover wordt opgesteld. Het start/woonrijp maken van de Molenhof gaat nog dit jaar plaatsvinden. Aanduiding van de schoolzone zal worden meegenomen met de renovatie van de Sint Cornelisstraat.

 

Bijeenkomst Omgevingsvisie

De Gemeente Land van Cuijk stelt dit jaar haar nieuwe omgevingsvisie op. Hiervoor is een projectteam opgesteld dat samen met alle organisaties die betrokken zijn bij het beleid, dus ook dorpsraad Vortum-Mullem. Math Broeren is hierbij aanwezig geweest. Alle ideeën die naar voren zijn gekomen zullen worden gebundeld tot 3 speerpunten die worden opgenomen in deze visie. Omdat hier het beleid gevormd wordt zullen we ook vanuit Vortum-Mullem hier nauw betrokken bij moeten blijven.

 

Meedenk dagen land van Cuijk

Gemeente Land van Cuijk werkt aan de Omgevingsvisie. Een integrale visie op de fysieke leefomgeving. Deze visie is niet alleen van en voor de gemeente, maar maken we samen met allerlei partijen: bewoners, dorps- en wijkraden, ondernemers, maatschappelijke instellingen en private en publieke organisaties. Graag willen wij nogmaals de vragenlijst bij u onder de aandacht brengen die open staat t/m 5 juni:

Meedenken en meedoen | Ons Land van Cuijk

 

Laadpaal Vortum-Mullem

              De aanvraag voor de laadpaal wordt meegenomen met de renovatie van het dorpsplein.

 

 

5.  RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Frans Broeder geeft aan dat het goed is om alvast een concreet plan te maken wat we willen met het kerkplein (rekening houdend met de renovatie van de Sint Cornelisstraat). We gaan hier een werkgroep voor oprichten.

 

6.SLUITING

Peter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering

 

                                         

 

             

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: