Dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Maandag 07 november 2022

Dorpsraadvergadering:  Maandag 7 november

Locatie: Gerfkamer KNILLUS

Aanvang: 20.30 uur

 

 

1. OPENING

Peter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanuit Sociom is Wietske Groenen aanwezig bij de dorpsraadvergadering. Ze loopt stage bij Sociom en ze wil graag een keer kijken hoe zaken in Vortum-Mullem geregeld zijn. Ze loopt ook mee met de organisatie van de Sinterklaas intocht. 

Ook is aanwezig Claudia Bekkers, beleidsadviseur duurzaamheid in de gemeente Land van Cuijk. De gemeente heeft het idee om met enkele dorpen in de gemeente van het gas af te krijgen. Samen met de dorpsraad willen ze kijken wat voor mogelijkheden er zijn om dit in Vortum-Mullem voor elkaar te krijgen. Plan is om dit middels een werkgroep verder uit te werken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dorpsraad.

 

             

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd

 

 

3. WERKGROEPEN

  • BSSA en PEUTERSPEELZAAL

Er is een enquête gehouden voor buitenschoolse opvang. Op dit moment wordt dit geregeld met een taxi richting Kinderrijkhuis. Die zitten op dit moment vol dus er moet gezocht worden naar een oplossing. Er is goed gereageerd op de enquête en er is behoorlijke behoefte voor opvang. Met de deze uitslag is er contact opgenomen met Spring die binnenkort (vanaf 9 januari) middels taxi vervoer regelt dat de kinderen naar Spring in Boxmeer gaan.

 

  • SPORTVELD

Guido geeft een update over het sportveld. Het sportveld is flink opgeknapt. Er zijn nieuwe vangnetten en hekwerk geplaatst. Ook is er nieuw gras ingezaaid. Helaas is dit door de extreem droge/warme niet overal mooi opgekomen.Het maaien gebeurt nu elke 2 weken. Verder is het plan om een gedeelte te gaan verharden voor parkeergelegenheid en het verharden van de weg naar het sportveld. Bovendien heeft ONI nieuwe tenues gekregen dus zeker de moeite om een keer een wedstrijd te gaan bekijken!

 

  • SPORTS2PLAY

Omdat er geen WADI komt op de plek van het speelveld zijn er toch weer mogelijkheden om samen met Sports2play het project weer op te pakken voor het plaatsen van toestellen op het huidige speelveld. Dit zal worden geïntegreerd met de aanleg van de St. Cornelisstraat

 

  • ST. CORNELISSTRAAT

De werkgroep geeft een update. Vandaag is er nieuwe informatie gekomen. Status is nu dat Michiel van Boekel de nieuwe projectleider is. Het Waterschap heeft een bijdrage ingeboekt om de Luinbeek meer zichtbaar te maken. De gemeente geeft aan dat het oude budget te laag is, maar dat er geen concessies worden gedaan aan de aanleg. Streven blijft om ergens medio 2023 te kunnen starten met de reconstructie.

 

  • ZORG EN WELZIJN

De duo-fiets staat vanaf nu in de opslag achter Knillus. Afgelopen zomer is er goed gebruik van gemaakt. Voor de huiskamer zijn er genoeg vrijwilligers, maar voor andere hulp/zorg vragen (wandelen, koffie drinken, …..) valt het niet altijd mee om vrijwilligers te vinden voor deze activiteiten. De werkgroep gaat binnenkort nog een oproep plaatsen om meer vrijwilligers aangesloten te krijgen. Er zijn mogelijkheden om aan te haken bij Sociom voor hulp hierbij. Wilhelmien heeft een inventarisatie gedaan voor de BHV. Er staan in Vortum-Mullem 17 mensen geregistreerd als BHV-er bij Hartslag.nu. Een 3-tal mensen zou bijgeschoold willen worden (gebeurt bij hen nu niet via het werk) en Wilhelmien gaat kijken of dit samen met Sambeek kan gebeuren. Via de buurtapp gaan we zoveel mogelijk mensen te benaderen.

 

  • WONEN

Guido meldt dat het heel goed is gegaan met wonen/bouwen. Beide nieuwbouwprojecten zitten op dit moment vol. Daarom heeft de werkgroep contact opgenomen met de gemeente om te kijken of er op zowel korte als lange termijn mogelijkheden zijn voor nieuwe projecten in Vortum-Mullem.

 

 

4. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

*            Op 26 november is er in de schouwburg in Cuijk een bijeenkomst om mensen enthousiast te maken voor het inzamelen van zwerfafval in land van Cuijk.

*            Binnenkort start Plan Boom weer. Voor 12 november kunnen mensen opgeven of ze interesse hebben om bomen/struiken te planten.

*            De luiercontainer wordt geplaatst op de plek waar nu ook de glasbak en de kledingcontainer staat.

 

 

5. RONDVRAAG/ BEWONERS AAN HET WOORD

Greetje vertelt dat er op 24 november een themamiddag is over toerisme. Ze vraagt of er ook vanuit de werkgroep meer mensen bij aan willen sluiten

 

 

6. SLUITING

Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. De volgende vergadering is niet op 5 december maar op 12 december.

 

 

                                         

 

             

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: