Karmelkring Boxmeer bezinningsprogramma 2010-2011

Publicatiedatum: Donderdag 23 december 2010
Karmelkring Boxmeer bezinningsprogramma 2010-2011

Het bezinningsaanbod van Karmelkring Boxmeer is bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de vragen die ons leven en geloven met zich brengt en voor ieder die geïnteresseerd is in de Karmel en haar spiritualiteit.

In januari 2011 de volgende bezinningsmogelijkheden:

· Psalmen bij het zoeken van de weg
Psalmen zijn diepmenselijke gebeden, eeuwenoud en verrassend actueel. Zij verwoorden onze angst en ons verlangen. Zij geven taal aan onze klacht en onze dankbaarheid en ze wijzen ons de weg. In een meditatieve lezing proberen we te verstaan wat ze ons zeggen en hoe ze al dan niet een gids kunnen zijn in ons leven.
Begeleiding: Minie Pasop o.carm.
Data: dinsdag 11 en 25 jan., 8 en 22 febr.
Tijd: 19.45 - 21.30 uur

· De Toekomst van de Oecumene
Hoe staat het met de Oecumene in de kerken, in een tijd van sterk groeiende onkerkelijkheid? Is er in al die jaren op het gebied van de Eenheid wat bereikt? Is er nog sprake van ‘oecumenische groei’, of hebben de kerken ieder genoeg aan hun eigen overleving?
De achtergrond van dit thema is de toespraak van de theoloog kardinaal Walter Kasper in 2009 over de erfenis van kardinaal Johannes Willebrands en de toekomst van de Oecumene.
Begeleiding: Falco Thuis o.carm.
Data: dinsdag 18 januari
Tijd: 19.45 - 21.30 uur

· Samen Bijbel Lezen
We lezen een verhaal uit het Evangelie. Samen zitten we dus rond de Schrift. Samen zoeken we naar de betekenis van het verhaal voor ons leven nu. We proberen de Schrift tot spreken te brengen voor ieder persoonlijk en voor ons samen. We gebruiken steeds dezelfde methode om de tekst te lezen en te leren verstaan en te laten spreken. Deelname is per ochtend mogelijk.
Begeleiding: Tjeu Timmermans o.carm. en pastor
Data: vrijdag 28 jan., 25 febr., 25 maart; 29 april, 27 mei en 17 juni
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Plaats: Pastoraal Centrum, Van Sasse van Ysseltstraat 8 Boxmeer

INFORMATIE EN AANMELDING

De bijeenkomsten zijn in het Karmelklooster, te Boxmeer; ingang Kerkpad 1. ‘Samen Bijbel lezen’ op de vrijdagmorgen en de avond over deelname aan liturgische muziek is op het Pastoraal Centrum, van Sasse van Ysseltstraat 8. Voor elke bijeenkomst wordt een vergoeding van € 5,- gevraagd. (tenzij anders vermeld staat) De kosten mogen echter nooit een bezwaar zijn, neemt u contact op met Minie Pasop of Bep de Vreede.
U kunt zich opgeven voor een of meerdere onderdelen van het bezinningsaanbod van de Karmelkring, bij voorkeur een week voor aanvang van de betreffende activiteit, door te mailen naar karmelkringboxmeer@karmel.nl, of door u schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de Karmelkring, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, 0485-562156.
Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst of door het bedrag over te maken op giro 6459966 t.n.v. Karmelkring Boxmeer, met vermelding van de activiteit of activiteiten waarvoor u zich inschrijft.

Meer informatie en inschrijfmogelijkheid voor het bezinningsprogramma vindt u ook op onze website www.karmelcentra.nl/boxmeer
Het jaarprogramma ligt ook in brochurevorm achter in de parochiekerken.
Een exemplaar kunt u per e-mail aanvragen bij karmelkringboxmeer@karmel.nl

-----------------------------------------------------------

· Als religieus leven, als de Karmel u raakt …
Inlichtingen bij: Minie Pasop of Gerard Westendorp, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 562151, m.pasop@karmel.nl en g.westendorp@karmel.nl
Zie ook de website: www.karmel.nl

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: