15 OKTOBER ZANGESTAFETTE VOOR HET GOEDE DOEL

Publicatiedatum: Zaterdag 24 september 2011

De werkgroep Oecumene Boxmeer nodigt u hierbij uit.
Met deze estafette willen we geld inzamelen voor twee goede doelen:
-de voedselbank Boxmeer (steeds meer mensen doen voor kortere of langere tijd beroep op de voedselbank en het aanbod van goederen neemt af)
- stichting Lalibela, een stichting opgezet door Gerard Sonnemans, bedoeld voor kansarmen in Ethiopië (www.stichtinglalibela.nl).
Hiervoor is een aantal koren uitgenodigd, maar iedereen is welkom, zowel om mee te zingen als om te komen luisteren. De idee van de dag is als volgt:
- er wordt zoveel mogelijk continu gezongen van 9.00-17.00 uur
- ieder koor dat participeert kan 20 tot 30 minuten zingen (afhankelijk van het aantal aanmeldingen is er meer of minder tijd)
- ieder koor brengt twee liederen ten gehore en gaat vervolgens met de aanwezigen een lied instuderen. Een gedeelte van de presentatie is dus een openbare repetitie. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te schuiven en mee te zingen.
De hele dag door is er koffie/thee met wat lekkers verkrijgbaar. Tussen de middag soep en broodjes

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: