Opfriscursus verkeersveiligheid

Publicatiedatum: Dinsdag 26 maart 2013
                                                                             
Omschrijving en doel van de activiteit:
U bent 55 jaar of ouder? Dat betekent in de meeste gevallen dat u al tientallen jaren uw rijbewijs hebt. En als alles heeft meegezeten, hebt u hopelijk alleen wat krasjes op de lak en een enkele parkeerbon opgelopen.
Maar die lange ervaring is tegelijkertijd uw vriend en uw vijand. Immers ongemerkt kunnen er foutjes in uw rijstijl sluipen. Tel daar nog eens bij op dat de wegen en de kruispunten zoveel ingewikkelder zijn geworden, dat er heel wat verkeersregels zijn bijgekomen of veranderd en dat het verkeer agressiever is geworden dan vroeger. Daarom biedt Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer en Sint Anthonis een Opfriscursus Rijvaardigheid aan.
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: theorievoorlichting gericht op de nieuwe regelgeving, de verkeersborden, de risico-inschatting en het sociaal verkeersgedrag.
Een verkeerstheorie. Een bezoek aan een bewegingstherapeut: in dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het belang van bewegen in relatie tot deelname aan het verkeer. Op deze dag worden de oren en ogen van de deelnemers getest.
Tot slot een rijvaardigheidsrit: onder begeleiding van een gediplomeerde ritadviseur maakt men een rit van 45 minuten met daarin aandacht voor de manier van rijden, het verrichten van handelingen en verkeersgedrag.
De resultaten worden na afloop besproken met de deelnemers, waarbij professioneel advies wordt gegeven. De cursus is bedoeld als opfrissing en wil de deelnemer een hart onder de riem steken. Het heeft geen gevolgen voor het behoud van het rijbewijs.
Voor wie: 55 plussers
Wanneer: de cursus is opgebouwd uit 2 dagdelen, te weten:
• Op dinsdagmorgen 16 april 2013 theorievoorlichting
• Op dinsdag 23 april 2013 theorietest en praktijkdag BROEM.

De cursus wordt gehouden in zalencentrum Concordia te Vierlingsbeek. De kosten bedragen           € 17,50 per persoon. U vult tijdens de theorievoorlichting op 16 april 2013 een machtigingsformulier in waarna de SWOGB € 17,50 van uw bank- of girorekening afschrijft.

U kunt zich aanmelden voor 15 maart 2013 bij Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer, tel. 0485-574440 of via mail: info@radius-lvc.nl. Voor meer informatie kunt u bellen naar                  de heer Spee,  tel. 06-18561360 of mailen naar: jan.spee@ziggo.nl

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: