werkgroep zorg en welzijn Vortum-Mullem vraagt vrijwilligers

Publicatiedatum: Zaterdag 17 januari 2015
Beste mensen,
 
Al enige tijd is de werkgroep zorg en welzijn actief in Vortum-Mullem.
Samen met enkele vrijwilligers proberen we onze diensten aan te bieden aan de mensen die hier om vragen.
Afgelopen jaar hebben we diverse keren vervoer aangeboden en bovendien zijn er diverse huisbezoeken gedaan bij mensen die dit op prijs stelden.
Tot nu toe is het aantal zorgvragen nog niet erg groot maar dit zou kunnen veranderen in de toekomst. Tijdens de dorpsraadvergadering in december hebben de gemeenteraadsleden, en Willy Hendriks in het bijzonder, uitleg gegeven over de wijzigingen t.a.v. zorgverlening.
Ook werd tijdens deze vergadering duidelijk dat er in de toekomst veel meer beroep gedaan zal worden op familie, buren en dorpsgenoten om bepaalde vormen van zorg te verlenen.
Ook Vortum-Mullem zal hier niet aan ontkomen.
We hebben een kleine groep vrijwilligers in ons dorp. Doordat echter veel mensen ook deelnemen aan het arbeidsproces is het soms toch nog lastig om alle gevraagde diensten in te vullen. Bovendien zou het in de toekomst kunnen zijn dat er meer hulpvragen gaan komen.
We willen daarin als werkgroep samen met de dorpsbewoners verantwoordelijkheid nemen om dit te doen.
Daarom willen wij nogmaals vragen om u aan te melden als vrijwilliger. Dit kan zijn voor vervoer, huisbezoek, kleine werkzaamheden verrichten, boodschappen doen etc. Dit betekent niet dat u wekelijks beschikbaar moet zijn. Het is voor de werkgroep echter wel fijn dat er wat meer mensen beschikbaar zijn. Hierdoor is de kans groter dat we aan de vraag kunnen voldoen.
Mocht u zich aan willen melden dan kan dit bij:
Linda van Raaij: 0485-571912
Tiny Lamers: 06- 15254022
Hopelijk kunnen we op u rekenen.
 
Namens de werkgroep Zorg en Welzijn
Wilhelmien Roelofs (06-20856306)
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: