20 jaar succesvolle buurtbemiddeling

Publicatiedatum: Donderdag 13 oktober 2016

In maar liefst 231 gemeenten kunnen bewoners een beroep doen op buurtbemiddelaars; een gestaag groeiend aantal. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Buurtbemiddeling vergroot al 20 jaar de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Burenruzies en conflicten in de buurt worden opgelost door vrijwilligers die op verzoek (gratis) komen bemiddelen.
 
Buurtbemiddeling wordt door gemeentes, politie, corporaties én burgers erkend als belangrijke mogelijkheid om een burengeschil effectief op te lossen. De ambassadeurs van buurtbemiddeling pleiten er dan ook voor dat bewoners van alle Nederlandse gemeenten gebruik kunnen maken van buurtbemiddeling.

Vrijwillige participatie
Volgens Froukje Drent, coördinator Buurtbemiddeling Land van Cuijk, is het succes van buurtbemiddeling te danken aan de belangeloze inzet van de bemiddelaars. “Zij ondersteunen buren bij het oplossen van diverse conflicten, die steeds vaker heel complex zijn. Door hun vrijwillige inzet leveren zij een belangrijke bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving.”
 
Een aantal feiten op een rij
Uit het onderzoek bleek verder:
In 2015 kwamen er bij de organisaties die deelnamen ruim 12.000 zaken binnen. Het oplossingspercentage van de behandelde zaken is maar liefst 70%.
De aard van de klachten is in 20 jaar tijd niet wezenlijk veranderd. De meeste klachten gaan nog altijd over geluidsoverlast. Ruzies over de tuin, zoals over schuttingen en overhangende takken komen veel voor, maar ook overlast van dieren zorgt voor veel klachten.
Het aantal complexe buurtbemiddelingszaken, waarbij bijvoorbeeld psychosociale problematiek komt kijken, neemt de laatste jaren toe.
De politie en woningcorporaties verwezen in 2015 ten opzichte van 2014 minder zaken door (respectievelijk 2% en 4% minder). Dit is in lijn met de trend dat zowel de politie als de corporatie zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van bewoners stimuleren.
 
In het Land van Cuijk kwamen in 2015 jaar 88 meldingen binnen. In 65% van de meldingen is door tussenkomst van buurtbemiddeling het probleem opgelost. Ook in het Land van Cuijk weten steeds meer bewoners Buurtbemiddeling te vinden. Zij hebben politie of woningbouw niet meer nodig om hun problemen op te lossen.
 
Een leuk voorbeeld:
Mevrouw A belde naar buurtbemiddeling. Ze maakte zich zorgen over de hond van buurman B. Sinds de buurvrouw overleden is, was de hond overdag veel alleen en jankte voortdurend. Mevrouw A had al geprobeerd om dit met de buurman te bespreken, maar hij zei dan dat het wel mee viel met dat janken. Ze voelde zich niet serieus genomen. Twee bemiddelaars zijn bij mevrouw A langsgegaan. Ze luisterden naar haar verhaal. En daarna gingen ze naar meneer B. Ook daar hebben zij uitgebreid naar zijn kant van het verhaal geluisterd. Beide partijen gaven aan dat ze met elkaar in gesprek wilden. De vrijwilligers regelden een locatie en nodigden de buren uit. Zodoende kreeg mevrouw A de mogelijkheid haar zorgen en haar irritaties te uiten en kreeg meneer B de kans om te vertellen hoe moeilijk hij het had met het verlies van zijn vrouw en zich vaak bezwaard voelde als de hond blafte. Beide partijen hebben samen een oplossing bedacht voor het probleem. Buurman B schakelt een hondenuitlaatdienst in.
 
Meer informatie over Buurtbemiddeling Land van Cuijk (onderdeel van Sociom)
info@buurtbemiddelinglvc.nl
www.buurtbemiddelinglvc.nl
0485-700500
en www.problemenmetjeburen.nl
 

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: