Dorpsraadvergadering 4 november 2019

Publicatiedatum: Maandag 04 november 2019

Dorpsraadvergadering:  Maandag 4 November
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
 
Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
 
Notulen van de vorige vergadering                                                                   
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd
 
 
De werkgroepen aan het woord      
Werkgroep Pr en Recreatie
Jan Hendriks is gestopt als lid van de werkgroep. Fenny van Laarhoven gaat de werkgroep versterken. De aanleg van het uitgebreide laarzenpad  is nog steeds in voorbereiding. De nieuwe activiteitenkalender wordt stopgezet en de werkgroep gaat stimuleren om de bestaande agenda te blijven vullen
 
St Maarten
De rondgang vindt plaats op 11 november. De route staat op de site
            
Sinterklaas
De intocht van Sinterklaas is op zondag 17 november en vindt plaats in school
 
 
Mededelingen en ingekomen stukkenOp 14 November is er een bijeenkomst voor het bestrijden van de processierups op een milieuvriendelijke manier met koolmezen. Herman van Bree wil hier naar toe gaan
 
Het gladheidsbestrijdingsplan wordt op de site gezet
 
IVN Maasvallei zoekt een contactpersoon. Erik Willems gaat vanuit Vortum-Mullem contact opnemen
 
Sports2play is een organisatie die een vitale leefomgeving wil stimuleren. Dit zijn bijvoorbeeld beweegparken, outdoor fitness en dergelijke. We nodigen een contactpersoon uit voor de volgende dorpsraadbijeenkomst
 
Vanuit de gemeente Boxmeer is er een Winterkalender Kom Erbij. Activiteiten die worden georganiseerd kunnen hiervoor aangemeld worden
 
Er is een film gemaakt ‘Wij zijn Land van Cuijk’. De film gaat over de toekomstvisie van de nieuwe gemeente van het Land van Cuijk. De film is terug te vinden op de site van de gemeente Boxmeer
                                                   
De scholen aangesloten bij SKOV hebben zich ingeschreven voor een project van Kiwanisclub Cuijk. Doel van het project is dat kinderen iets bedenken ter verbetering van de eigen leefomgeving. Dit kan heel divers zijn als bijvoorbeeld aanpassen van de straat, maar ook iets persoonlijk voor iemand die het moeilijk heeft en waar je iets bijzonders voor wilt doen. De kinderraad van school is al bezig om ideeën te bedenken, maar er wordt ook input vanuit het dorp gevraagd. Voor het project zijn er subsidiemogelijkheden tot maximaal een paar duizend euro.        
 
 
RondvraagKoos van Bree vraagt wie hij moet benaderen om tegen vergoeding groen te onderhouden. Peter vraag de dorpsraadcoördinator wie dit regelt bij de gemeente en geeft dit door aan Koos
 
Herman van Bree wil de Alzheimer Stichting aanmelden voor de collecte van Samen Sterk. Er moeten dan wel minimaal 3 collectanten zijn die voor de Alzheimer Stichting rond willen gaan. Deze hebben zich tijdens de vergadering al gemeld! Herman stemt dit verder af met de werkgroep Samen Sterk
 
Peter van Bree heeft nog boekjes van 75 jaar vrijheid. Boekjes zijn ook verkrijgbaar in Knillus
 
Peter van Raaij vraagt hoe het zit met de Maasdriehoek/Boxmeers Weekblad. Deze wordt niet door heel Vortum-Mullem verspreid. Mensen die de krant niet hebben ontvangen kunnen contact opnemen:
Telefoon:           0413-745983
Mail:                 bezorging@uitgeverij-talvi.nl                                                  
 
 
Sluiting             

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: