Notulen Dorpsraadvergadering 2 dec.

Publicatiedatum: Vrijdag 06 december 2019

Notulen Dorpsraadvergadering:  Maandag 2 December

Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
Notulen van de vorige vergadering 
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd

De werkgroepen aan het woord
Er zijn geen  opmerkingen van de werkgroepen

Mededelingen en ingekomen
Herman van Bree is namens de dorpsraad naar een bijeenkomst geweest voor het bestrijden van de processierups. In de achterhoek is een proef geweest met koolmezen en sluipwespen en die lijkt goed te lukken. Dit wil men in Boxmeer ook proberen op te zetten.Er is een werkgroep gevormd, die binnenkort bij elkaar zal komen, om te kijken waar men in welke straten kasten voor koolmezen kan ophangen. Het is de bedoeling dat ieder dorp daar aan mee zal doen. In Vortum-Mullem wordt de langstraat genoemd.

De bloembakken in de  Akkervoortweg worden verwijderd. Deze werden niet meer onderhouden en konden daarom beter weggepakt worden. De Akkervoort buurt gaat er zelf voor zorgen dat er niet geparkeerd wordt door vrachtwagens op het tent plein.

De gemeente vraagt weer input voor de begroting voor “werk in uitvoering”Gedacht kan worden aan de volgende punten:
•             Knelpunten verkeersveiligheid;
•             Waar voldoet openbare niet functioneel;
•             Wensen betreffende openbare ruimte;
•             Vergroening / klimaat / hittestress;
•             “Out off the box” denken;
•             Rol WDR participatie / inzet leefbaarheidsbudget.
Iedereen die iets wil melden kan dit doen bij Peter van Bree, dit moet voor 15 Januari gebeuren.

De bezorging van de Maasdriehoek/Boxmeers Weekblad gaat nog steeds niet goed. Er is contact met de maasdriehoek, die hebben aangegeven nog geen bezorgers te hebben voor VM. Een optie zou zijn om verenigingen de krant te laten rond brengen. De vergoeding komt dan ten goede aan de desbetreffende vereniging. Dit zou per jaar 500 euro opbrengen. Mocht een vereniging interesse hebben dan kan die zich melden bij Peter van Bree.Peter kijkt checkt ook even bij de gemeente of de gemeente geen verplichting heeft om de krant te laten rondbrengen dit mbt de gemeentelijk informatie die er in staat.

Er is contact geweest met sports2play, om met hen  een keer een info avond te houden, over vitale dorpskernen. Dit kan helaas niet op maandag, we gaan kijken of dit evt. op een andere dag in het voorjaar kan.

IVN is op zoek naar contactpersonen vanuit dorpsraden die willen mee praten over mooie natuurlijke omgevingen in het dorp. Erik Willems heeft zich hier voor aangemeld

Door Peter van Raaij wordt geopperd om een bijenhotel te plaatsen in het dorp.  Dit “hotel” zorgt er voor dat bijen kunnen overleven in de winter, er komen dus geen grote bijenvolken in. Hiervoor kun je de materialen ophalen bij de gemeente, je moet het dan nog wel zelf bouwen.Mocht je interesse hebben meld je dan bij Peter van Raaij. Evt. locaties zijn: Molenhof, Knilluspark of St Cornelius park.

Ook volgend jaar is er weer een NL doet. Knillus heeft zich aangemeld. Meer info volgt tzt.

Sven Toonen stopt met het rondbrengen met de flyers. Hij wordt bedankt voor de inzet.Sjors en Lars Graat gaan het overnemen zij doen de Hei en de dorpskern. De goeje kant wordt gedaan door Herman van Bree en Toos van Bree. De kosten voor het rond brengen zijn 5 euro per flyer. Je kunt hiervoor bij Marieke van Bree terecht. De Werkgroepen van dora kunnen de kosten bij de dora verhalen. De verenigingen regelen dit zelf met Marieke.

Vanuit Knillus wordt gemeld dat de sterke drank vergunning binnen is. Deze zal op de nieuwjaarsreceptie van de dora feestelijk geïntroduceerd worden.

In Januari is er geen dora vergadering. Dan zal de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel gehouden worden. Dit is op 6 Januari.

Rondvraag
Toon Gerrits meld dat er in de heemkunde club een kluisje staat. Dit is een wit kluisje met toetsen voorop. Weet iemand van wie die is???  Graag even melden bij Toon

Ligi vraagt of het geen goed idee is om van het st Hubertuspark, waar nu alleen maar gras staat of dit stukje niet ingezaaid kan worden met een bloemmengsel. Dit kijkt mooier, is natuurvriendelijker en vraagt minder onderhoud. Peter zal contact opnemen met de buurt om te kijken hoe men daarover denkt, en evt. daarna met de gemeent.

Herman van Bree meld dat in de goede doelen week dit jaar ook de alzheimer stichting is aangesloten.

Sluiting
Peter dankt iedereen voor de aanwezigheid en nodigt iedereen uit voor de nieuwjaarsreceptie op 6 Januari in Knillus
 
               

 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: