Onze Lieve Vrouwe parochie

Publicatiedatum: Zaterdag 23 mei 2020
Beste parochianen,
 
De laatste weken bent u gewend van ons een Nieuwsbrief te ontvangen. Hier wordt positief op gereageerd en daar zijn we heel blij mee. Deze week geen nieuwsbrief maar wel 2 punten waar we u over willen informeren/aandacht voor vragen.
 
Met de volgende link https://www.youtube.com/watch?v=5qbGitwAPQ4, kunt u luisteren naar de overweging van afgelopen zondag 17 mei van Huub Welzen. Op onze website www.onzelievevrouweparochie.nl kunt u de tekst nalezen.
 
Verder willen we u wijzen op het artikel wat in de vorige Nieuwsbrief stond over de verspreiding van de zomereditie van over wegen:
 
Eind mei/begin juni verschijnt de nieuwe editie van over wegen. In de brief die de bezorgers van over wegen hebben gekregen staat dat zij “hun route” kunnen komen afhalen op woensdagochtend 3 juni.
Gezien de maatregelen rondom de coronacrisis willen we hiervan afwijken. De organisatie rondom de verspreiding van de zomereditie wordt als volgt vormgegeven:
- Dinsdag 26 mei worden de 6.500 exemplaren bezorgd in Het Parochiehuis.
- Vanaf woensdag 27 mei t/m woensdag 3 juni, met uitzondering van Tweede Pinksterdag, kunnen de bezorgers hun route tussen 9.00 – 12.00 uur komen afhalen. Door deze grote spreiding garanderen we dat we de door het RIVM geformuleerde richtlijnen in acht kunnen nemen.
- Zoals oorspronkelijk gepland hopen we dat de routes uiterlijk in het weekend van 5/6 juni bezorgd kunnen zijn.
We realiseren ons dat er bezorgers zijn voor wie het helaas momenteel niet mogelijk of wenselijk is de route te lopen. Daar hebben we alle begrip voor. Om tijdig hiervoor vervanging te regelen vragen we u dit door te geven aan de coördinator bezorging over wegen, Monique Strik. Dat kan per mail naar strikbrakels@trinedmail.nl . Aangezien naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval de routes die de leerlingen van het Pro College rondbrengen vervangen moeten worden, hebben we diverse vervangers nodig. We vragen daarom of er parochianen zijn die eventueel ter vervanging een keer een route zouden willen lopen. Ter informatie, het lopen van een gemiddeld grote route kost ongeveer een uur. Daarnaast vragen we welke bezorgers van over wegen bereid zijn dit keer een route meer te lopen. Ook daarvoor geldt, graag per mail doorgeven aan Monique Strik strikbrakels@trinedmail.nl We hebben er alle vertrouwen in dat we hier in gezamenlijkheid uit komen. Alvast bedankt voor iedereen die hieraan op welke manier dan ook bijdraagt!
Rest ons u allen veel sterkte in deze tijd toe te wensen. Blijf vooral gezond!
 
Volgende week ontvangt u weer een Nieuwsbrief zoals u van ons gewend bent.
 
Met vriendelijke groet,
 
Astrid Kerstens
parochiesecretariaat
Het Parochiehuis
Van Sasse van Ysseltstraat 8
5831 HD  Boxmeer
t: 0485 – 573277
e: secretariaat@onzelievevrouweparochie.nl
 
Aanwezig:
Dinsdag en woensdag: van 8:00 tot 12:30 uur
Vrijdag: van 8:00 tot 13:00 uur

Bron: Dorpsblad Vortum-Mullem

Geplaatst door: Marjan Jakobs - Versteegen

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: