Dorpsraadvergadering 7 september 2020

Publicatiedatum: Maandag 07 september 2020

Dorpsraadvergadering:  Maandag 7 september 2020
Locatie: Knillus in ’t Zolderke. Via de zij-ingang (oude ingang kerk)
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)           Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)           Notulen van de vorige vergadering                                                                                                          
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 7 juli
 
3)           De werkgroepen aan het woord
Knillus  
Maarten licht toe dat corona ook impact heeft op de activiteiten in Knillus. De exploitatie wordt hierdoor wel beïnvloed, maar leidt niet tot problemen. Grote evenementen zoals Rave-church zijn gecanceld. Wat betreft investering wordt er nog gekeken hoe we de licht/zon inval kunnen beperken. De gebruikersraad is al enkele malen uitgesteld en de gebruikers worden via de mail op de hoogte gehouden. De ventilatie is volgens de installateur coronaproof. Maarten gaat nog kijken of er extra maatregelen genomen kunnen worden met de mogelijkheden van ventilatie
 
Wonen
De 3-kapper gaat na aanpassing van de bestemming starten eind oktober
 
Goede doelen
De Goede Doelen week gaat plaats vinden in week 39
 
Welkom
De werkgroep meldt dat de welkomst tassen bijna op zijn en opnieuw moeten worden besteld. De vogelhuisjes werden tot nu toe door Licht op Jong uitgedeeld en het idee is om dit ook als activiteit bij de welkomstcommissie op te nemen. De dorpsraad staat hier positief tegenover. Er moet nog gekeken worden op welk moment (dit jaar geen kermis) de huisjes worden opgehangen. Voorkeur is om dit te combineren met een dorpsactiviteit
 
4)           Mededelingen en ingekomen stukken
Er is een nieuwe werkgroep die zich bezig gaat houden met de inrichting van de St. Cornelisstraat. Bedoeling is om op korte termijn een afspraak te maken met de gemeente
 
Afgelopen week is er in Knillus een bijeenkomst geweest over de participatie democratie. Doel is om te kijken hoe de samenwerking tussen dorps- en wijkraden en de gemeente zo goed mogelijk kan worden ingevuld
             
Inschrijven voor de Rabobank Clubsupport actie kan nog tot en met 30 september
De gemeente heeft bekendmaking bestemmingsplan provinciale weg 4b ter inzage gelegd
             
Pro-rail zoekt input voor project “opwaardering Maaslijn”. Mensen die dit willen kunnen dit afstemmen met Peter
 
Sports2play (vitale leefomgeving) komt een presentatie geven op dorpsraad van 2 november
             
Het college bezoek dat gepland staat 2e kwartaal 2021 willen we graag op een woensdag plannen zodat we dat in de grote zaal kunnen laten plaatsvinden
             
De landelijke opschoondag is dit jaar op 19 september. De KBO en de jagersvereniging gaan dit die dag doen
 
Het bijenhotel gaat geplaatst worden bij het Joelvuur aan de Provinciale weg
             
Er zijn 2 welkomsttassen uitgereikt aan Tom Jacobs/Mieke Thijssen en Marijke en Abdu Elfady
 
5)           Rondvraag
Albert (aanwonende Provinciale weg) meldt dat er contact is geweest met de gemeente over de grenswaarde van het geluidsniveau aan de provinciale weg. Om onder het niveau te blijven zou er minder hard gereden moeten worden. Vraag is of de dorpsraad een rol kan spelen om met de gemeente te kijken wat er kan m.b.t. snelheidsbeperkende maatregelen. Peter neemt hierover contact op met de gemeente. Marijke merkt op dat ook in de St. Cornelisstraat erg hard wordt gereden.
 
Ronny vraagt of er in coronatijd iets georganiseerd kan worden. Maarten geeft aan dat de gemeente geen vergunning gaat verlenen voor grotere activiteiten.
 
6)           Sluiting
                                         
 

Bron: Dorpsraad Vortum-Mullem

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: